Knygų sąrašas apie profesijas ir mokyklas

 1. Aš renkuosi profesiją. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Vilnius, 2008.
 2. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklės, Dakra, 2008.
 3. Būk savo noru! Savanoriškas darbas Lietuvoje. YFU Lietuva, 2007.
 4. Informaciniai lankstinukai. 1 priedas – Aukštosios mokyklos, 2 priedas – Kolegijos, 3 priedas – profesinės mokyklos.
 5. International Business Development: globalization opportunities challenges. International Scientific Conference 15-16 of May 2008, Vilnius, Lithuania. Collection of articles. International Business School at Vilnius University, 2008.
 6. ISM. Vadybos ir ekonomikos universitetas. Bakalauro studijų programos 2012.
 7. KASTU. Studijos užsienyje. Finansuojamos studijos užsienyje. Siūlome studijas: Danijoje, Anglijoje, Švedijoje, Škotijoje, Nyderlanduose.
 8. Katalikų teologijos fakultetas.
 9. Kauno medicinos universitetas.  Kaunas, 2009 m.
 10. Kauno technologijos universitetas. Tavo sėkmingas skrydis į ateitį. Kaunas, 2008.
 11. Kauno technologijos universitetas. Tavo sėkmingas skrydis į ateitį. Kaunas, 2012.
 12. Kostkevičius G. Noriu mokytis Amerikoje. Kauno technologijos universitetas,1991.
 13. Kur mokytis profesijos? Specialiųjų ugdimosi poreikių turintiems asmenims. Vilnius, 2011.
 14. Kur stoti? Išsami informacija apie 2008 m.m. priėmimą į aukštąsias ir profesines mokyklas. Kaunas, 2008.
 15. Laucius J. Atrastas laikas. Vilnius, 2008
 16. LCC International University. Kitoks gyvenimas.
 17. Mykolo Romerio universitetas. Studijų ir mokslinės veiklos kokybės vertinimo apybraižos. Vilnius, 2008.
 18. Mykolo Romerio universiteto studentų priėmimo 2008 metais taisyklės;
 19. Priėmimo į Kauno Technologijos Universitetą taisyklės ir bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindinės ir vientisąsias studijas 2008 metais taisyklių bendrosios nuostatos. Kaunas, 2008.
 20. Profesijos vadovas. Vilnius, 2008;
 21. Profesijų vadovas. Kauno kolegija, 2007.
 22. Profesijų vadovas. Kauno kolegija, 2008.
 23. Profesijų vadovas. Kauno kolegija, 2009.
 24. Profesinio mokymo paslaugų paklausa Lietuvoje. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2008.
 25. Regioninis universitetas: studijos ir karjera. Laima Liukinevičienė. Šiaulių universitetas. 2003
 26. Savarankiško mokymosi vadovas. Druska, 2008.
 27. Socialinių mokslų kolegija. Aukštojo mokslo studijos Vilniuje, Klaipėdoje, Telšiuose. Tavo karjeros pradžia. Profesinis bakalauras. Vilnius, 2008.
 28. Socialinių mokslų kolegija. Kultūrinio paveldo išsaugojimas kaimyninių tautų identitetui stiprinti. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2008m. kovo 12 d. Klaipėda, 2008.
 29. Socialinių mokslų Telšių filialas. Švietimo, verslo ir valdžios sinergijos aspektai ir prioritetai. Respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys.
 30. Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2008 metais taisyklės. Vilnius, 2008.
 31. Studijos ir studentai. Informacija abiturientui. Panevėžio kolegija, Panevėžys, 2008.
 32. Studijos Lietuvos žemės ūkio universitete. Akademija, 2008.
 33. Studijos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Vilnius, 2011.
 34. Studijos/2009. Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Vytauto Didžiojo universitetas, 2009.
 35. Studijuok Vytauto Didžiojo universitete. Kaunas, 2008
 36. Studijų programos 2007 – 2008. Kaunas, 2007.
 37. Study and career in the Baltic sea region states. Klaipėda, 2006.
 38. Susipažink. Įvertink. Važiuok. Gidas. Studentams, savanoriams, praktikantams, darbuotojams. švietimo mainų paramos fondas. Vilnius.
 39. Sveikatos psichologija. Informacija apie programą 2012m.
 40. Šiaulių universitetas. 2011 m.
 41. Šiaulių universitetas. 2011 m. Absolventai 2011m.
 42. Šiaulių universitetas. Sveik! Veik! Tapk! Karjeros centras.
 43. Šiaulių universitetas. Viskas vyksta čia. Priėmimas 2012m. Magistrantūra ir laipsnio nesuteikiančios studijos. 2012 m.
 44. Švietimas ir profesinis orientavimas Lietuvoje. Vilnius, 2005
 45. Tapk Erasmus studentu. Švietimo mainų paramos fondas. 2011m.
 46. Tavo karjeros gidas. Vilnius, 2008.
 47. The Hague university of applied sciences. Internationla Study magazine 2009/2010.
 48. University of applied sciences. The Netherlands. Where students Matter. 2012 m.
 49. Vakarų Lietuvos Verslo kolegija. Projektas „Vakarų Lietuvos verslo ir Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijų veiklos optizavimo bei studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projekto nr. VPI-2.1-ŠMM-04_01-006.
 50. Vizualinė kūryba. 40 metų Šiaulių universiteto menų fakultetui. Šiauliai 2008 m.
 51. Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybė. Subalansuota studžiui ir ne tik.  Kaunas, 2007.
 52. Worcester Business School. University of Worcester. Undergraduate Pospectus 2013