Elektroninės laikmenos apie profesijas ir mokyklas

5 priedas
  1. Growth and Jobs. Creativity andd Innovation.   European Year 2009. (CD)
  2. Karjeros planavimo gidas.   Kurk karjerą pats! (CD)
  3. Lietuvos statyba 2004.  (CD); Lietuvos teisės universitetas. 2008. (CD)
  4. Mykolo Romerio universitetas, 2005. (CD)
  5. Mykolo Romerio universitetas, Vilnius,  Lietuva, 2008. (CD)
  6. Šiaulių valstybinė kolegija. Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Saviraiškai, profesinei karjerai, ateities perspektyvoms.
  7. VGTU pagrindinės ir vientisosios studijos.  Vilnius „Technika“ 2008m. (CD)
  8. Vilniaus kooperacijos kolegija
  9. Vytauto didžiojo universitetas. Kodėl VDU? Absolventų mintys. (DVD)