Informacija (lankstinukai, brošiūros ir kt.) Apie kolegijas

2 priedas

 1. Alytaus kolegija. Laikas studijuoti.
 2. Kauno kolegija. Profesinio bakalauro studijos Kauno kolegijoje.
 3. Kauno kolegija. Studijų programa. Geodezija. 2012m
 4. Kauno kolegija. Studijų programa. Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija. 2012m
 5. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Hidrotechnika. 2012 m.
 6. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas. 2012 m.
 7. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Miško ūkis. 2012 m.
 8. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Rekreacija. 2012 m.
 9. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Želdynų dizainas. 2012 m.
 10. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Žemėtvarka. 2012 m.
 11. Kauno technikos kolegija. Automatizuotos medžiagų apdirbimo technologijos studijų  programa.
 12. Kauno technikos kolegija. Automobilių techninio eksploatavimo programa.
 13. Kauno technikos kolegija. Autotransporto elektronika studijų programa.
 14. Kauno technikos kolegija. Elektronikos technikos studijų programa.
 15. Kauno technikos kolegija. Elektroninės statinių valdymo sistemos programa.
 16. Kauno technikos kolegija. Elektros energetikos programa.
 17. Kauno technikos kolegija. Elektros ūkio eksploatavimo programa.
 18. Kauno technikos kolegija. Kelių tiesimo studijų programa.
 19. Kauno technikos kolegija. Statybos studijų programa.
 20. Panevėžio kolegija.  Dailės ir technologijų pedagogika. 2012m.
 21. Panevėžio kolegija.  Ikimokyklinio ugdymo pedagogika. 2012m.
 22. Panevėžio kolegija.  Neformalus meninis ugdymas. 2012m.
 23. Panevėžio kolegija.  Socialinė pedagogika. 2012m.
 24. Panevėžio kolegija.  Teisė. 2012m.
 25. Panevėžio kolegija. 10 metų kartu! Studijos valstybinėje aukštojoje mokykloje. 2012m.
 26. Panevėžio kolegija. 5 žingsniai iki studijų Panevėžio kolegijoje. 2012m.
 27. Panevėžio kolegija. Valstybinė aukštoji mokykla. 2012 m.
 28. Panevėžio kolegija. Welcom to Panevezys College to obtain. The Professional bachelor‘s degree.
 29. Panevėžio kolegijos metinės studijų kainos dydžiai studentams, priimtiems 2012 metais.
 30. Panevėžio kolegijos siūlomos neformaliojo švietimo programos. 2012m.
 31. Socialinių mokslų kolegija. Aukštojo mokslo studijos Vilniuje, Klaipėdoje, Telšiuose. Tavo karjeros pradžia. Profesinis bakalauras.
 32. Socialinių mokslų kolegija. Bankininkystė. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 33. Socialinių mokslų kolegija. Finansai. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 34. Socialinių mokslų kolegija. Profesinis bakalauras.
 35. Socialinių mokslų kolegija. Programavimo kompiuteriams studijų programa. Profesinis bakalauras.
 36. Socialinių mokslų kolegija. Tarptautinio verslo vadyba. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 37. Socialinių mokslų kolegija. Tarptautinio verslo vadybos studijų programa. Jungtinis profesinio bakalauro laipsnis.
 38. Socialinių mokslų kolegija. Teisė. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 39. Socialinių mokslų kolegija. Verslo komunikacijos vadyba. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 40. Socialinių mokslų kolegija. Verslo vadyba. Studijų programa. Profesinis bakalauras.
 41. Šiaulių valstybinė kolegija. Profesinio bakalauro studijos. Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 2012m.
 42. Utenos kolegija. Įdomios studijos. Turiningas laisvalaikis. Sėkminga profesinė karjera. 2012m.
 43. Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Viešoji įstaiga. Aš būsiu Tavo kolega! 2012m.
 44. Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Viešoji įstaiga. Šiaulių fakultetas. 2012m.
 45. Vilniaus kolegija. Cheminės analizės technologija. Studijų programa. 2012m.
 46. Vilniaus kolegija. Dizaino ir technologijų fakultetas. 2011m.
 47. Vilniaus kolegija. Ekonomikos fakultetas. 2011m.
 48. Vilniaus kolegija. Elektronikos ir informatikos  fakultetas. 2011m.
 49. Vilniaus kolegija. Menų fakultetas. 2011m.
 50. Vilniaus kolegija. Sveikatos priežiūros fakultetas.2011m.
 51. Vilniaus kooperacijos kolegija. Ekonomikos ir vadybos profesinio bakalauro studijos Vilniuje ir Kaune 2012m.
 52. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Elektros ir automatikos įrenginiai. Technikos fakultetas. 2012m.
 53. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Susisiekimo keliai ir statiniai. Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas. 2012m.
 54. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Geležinkelių eksploatavimas. Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas. 2012m.
 55. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Geležinkelių riedmenų eksploatavimas ir remontas. Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas. 2012m.
 56. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Transporto informacinės sistemos. Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas. 2012m.
 57. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Geležinkelių automatikos sistemos. Petro Vileišio Geležinkelio transporto fakultetas. 2012m.
 58. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Statinių inžinerinės sistemos. Statybos fakultetas. 2012m.
 59. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Statyba. Statybos fakultetas. 2012m.
 60. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Geodezija ir kadastras. Statybos fakultetas. 2012m.
 61. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Šilumos energetika. Statybos fakultetas. 2012m.
 62. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Gamybos vadyba. Technikos  fakultetas. 2012m.
 63. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Mechaninių technologijų inžinerija. Technikos  fakultetas. 2012m.
 64. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Elektros energetika. Technikos  fakultetas. 2012m.
 65. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Elektros ir automatikos įrenginiai. Technikos  fakultetas. 2012m.
 66. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Automatika. Technikos  fakultetas. 2012m.
 67. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Automobilių techninis eksploatavimas. Technikos  fakultetas. 2012m.
 68. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Vežimo kelių transportu vadyba. Technikos  fakultetas. 2012m.
 69. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Fotografijos technologija. Dizaino  fakultetas. 2012m.
 70. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Grafinis dizainas. Dizaino  fakultetas. 2012m.
 71. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Aukštoji mokykla, suteikiantį profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Studijų programa. Interjero dizainas. Dizaino  fakultetas. 2012m.