Įsidarbinimo galimybių barometrai

Įsidarbinimo galimybių barometras – kasmetinė Užimtumo tarnybos rengiama įsidarbinimo galimybių artimiausiems metams prognozė 155 profesijų atstovams.

Barometre išskiriamos dvi profesijų grupės: (1) specialistų ir vadovų bei (2) kvalifikuotų darbininkų ir paslaugų darbuotojų. Kiekvienoje jų nurodomos profesijos, kurioms prognozuojamos vidutinės, aukštesnės nei vidutinės ir žemesnės nei vidutinės įsidarbinimo galimybės Lietuvos darbo rinkoje ir dešimtyje šalies apskričių.

Barometras grindžiamas Užimtumo tarnybos atliekamos kasmetinės darbdavių apklausos metu surinktais duomenimis bei Užimtumo tarnybos specialistų ir darbo rinkos ekspertų nuomone apie tikėtiną atskirų profesijų darbuotojų paklausos paklausą šalies savivaldybėse 2022 m.

Norėdami susipažinti su prognozuojamomis įsidarbinimo galimybėmis, pasirinkite dominančią teritoriją:

Šaltinis: Užimtumo tarnyba https://uzt.lt/darbo-rinka2/isidarbinimo-galimybiu-barometras/ [žr. 2022-109-30]