Naujos programos ir specialybės

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas ir Sveikatos Psichologijos
Katedra

kviečia abiturientus studijuoti sveikatos psichologijos bakalauro studijose: 

Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto informacija

Kviečiame studijuoti Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto naujose bakalauro studijų programose „Socialinė komunikacija ir mediacija“, „Internetinis valdymas ir komunikacija“, „Sociokultūrinė edukacija“, „Ugdymo karjerai pedagogika“, „Socialinė pedagogika“, „Sociologija“ bei kitose fakulteto parengtose studijų programose.

Išsamią informaciją apie visas fakulteto siūlomas studijų programas ir detalius jų aprašus rasite čia: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_fakultetas/#tab_3

 Įvaizdžio stilistas  ir Šokio pedagogika studijų programos

Marijampolės kolegijoje

Kviečiame stoti į „Įvaizdžio stilistas“ ir „Šokio pedagogika“ studijų programų dienines ir neakivaizdines studijas. Įvaizdžio stilistas tik neakivaizdinės studijos, sudarant sąlygas dirbti ir studijuoti, šokio pedagogikos tik dienines. (Taikomas laisvas studijų grafikas)

Maloniai prašome painformuoti savo moksleivius, besidominčius šokio veikla ar darbu grožio pramonėje apie šias profesijas.

Tikintis valstybės finansuojamos vietos, būtina žinoti stojamojo egzamino sąlygas. Tai, jog nemokamai vietai gauti šokio pedagogikoje būtinai reikia laikyti  motyvacinį testą. Į abi programas yra stojamasis specialybės (šokio ir dailės) egzaminas. Todėl reikia pasigilinti į stojimo egzamino reikalavimus, stojimo sąlygas.

Norintys paklausti gali e.p. mk@mkolegija.lt. Esant reikalui, užsiregistravusiems į šias specialybes Menų katedra rengs nemokamas konsultacijas ar  telefonu paaiškins rūpimus klausimus.

Įvaizdžio stilistas, tai nauja koleginių  studijų programa, kuri sudomins norinčius studijuoti bei žmones dirbančius grožio pramonėje, neturinčius aukštojo išsilavinimo.

Programos studijos trunka 4 metus ištęstine studijų forma. Studijų programos apimtį sudaro 180 ECTS kreditų. Privalomas vidurinis stojančiojo išsilavinimas.

Asmenys, baigę šią studijų programą, kompetentingai dirbs: valstybinėse įstaigose, įmonėse, organizacijose, privačiam versle ir individualiai, patarėjais, konsultantais įmonės ir jos darbuotojų įvaizdžio kūrėjais stilistais su įvairaus amžiaus žmonėmis.

Būsimieji įvaizdžio stilistai studijuos: užsienio kalbą, kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, teisės pagrindus, žmonių saugą, psichologiją, kultūros sociologiją, meno pažinimą, piešimą ir mados piešinį, kompoziciją ir spalvotyrą, dizaino pagrindus, mados istoriją, meno filosofiją ir estetiką,  informacines technologijos ir kompiuterinę grafiką, fotografiją ir medijos meną, reklamos technologijas ir pristatymo meną, šukuosenų dizainą, makiažą ir grimą, aprangos projektavimą, verslo ekonomiką ir paslaugų marketingą, socialinius vaidmenis ir darbą su klientu, garderobo formavimo, protokolo ir etiketo pagrindus, aksesuarus ir madą, vadybos pagrindų, renginių ir meninių projektų, tautinio kostiumo ir etnokultūros, ritmikos ir judesio plastikos, kitus laisvai pasirenkamus dalykus.

Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Išsilavinimo dokumentas, kurį gaus asmuo yra dailės profesinio bakalauro diplomas, atitinkantis ES reikalavimus. Baigus įvaizdžio stilisto studijų programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo dailės studijų krypties dailės studijų krypties magistrantūros programas, prieš tai, esant reikalui, įvykužius išlyginamųjų pirmos pakopos universitetinio lygio studijų programos reikalavimus. Įvaizdžio stilisto studijų programa skirta asmenims, turintiems gebėjimų dailės srityje ir  siekiantiems tapti įvaizdžio stilistais. Studijų programa skelbiama LAMA BPO (www.LAMABPO.lt.) ir Marijampolės kolegijos (www.marko.lt) internetinėse svetainėse. Studijų programos įvaizdžio stilistas  konkursinio balo sandara. Dalykų brandos ir stojamųjų egzaminų vertinimas: stojamasis dailės egzaminas (0,7),  lietuvių kalba (0,2). Dalyko metinis vertinimas: užsienio kalba (0,1).

Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo naujas, unikalias studijų
programas: