Apie ugdymo karjerai paslaugas

100-105   ,
300-075 dumps   ,
CCNP 300-115   ,
300-115   ,
Cisco CCNP 200-125
download 200-125 pdf   ,
300-315   ,
300-115 pdf
E20-260
400-101   ,
300-101
200-125
300-075   ,
200-125   ,
200-125   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
200-125 dumps   ,
200-310 exam dumps   ,
70-532 dumps
70-533   ,
300-070 dumps   ,
210-260 dumps pdf   ,
300-208   ,
HP0-J47
100-105
700-501
210-065 dumps pdf
300-209 dumps pdf
300-070 exam dumps
000-611
210-260 pdf
icnd2 200-105 dump
MB2-712
1Z0-061
400-201 pdf
352-011 pdf
300-101
200-310 exam dumps
70-533
300-320
70-534
400-051
SY0-401
300-075
300-115
640-916
200-125
300-365   ,
210-060   ,
MB2-712   ,
70-980   ,
oracle-catalog
C2010-517
C2020-702
1Z0-100
E20-065
E20-515
HPE0-J74 PDF
HP2-K35
HP0-M101
cisco 300-075
300-070 exam dumps
300-115 dumps pdf
300-320 pdf
810-403
200-310 exam dumps
300-101
210-065 pdf
icnd2 200-105 dump
70-532
E10-110
E20-381
400-201 pdf
200-125 dumps pdf
210-260 pdf   ,
400-101 dumps pdf
70-533
640-916
70-347   ,
300-209 dumps pdf
70-534
352-001 dumps pdf
820-424
74-678
000-611
1Z0-061
1Z0-062
1Z0-051
HP0-Y50
1Z0-899
70-464
300-320
E20-026
300-208
640-692
HP0-M101
70-462
1Z0-051
1Z0-051

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas (toliau – profesinio orientavimo paslaugos) padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos:

  • karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje;
  •  individualiai arba grupėje;
  • bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

  • ugdymas karjerai;
  • profesinis konsultavimas;
  • profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą).

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi;

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

  • savęs pažinimo;
  • karjeros galimybių pažinimo;
  • karjeros planavimo;
  • karjeros įgyvendinimo.

Ugdymo karjeros paslaugos teikiamos mokyklos bibliotekoje

Individualios profesinio orientavimo konsultacijos vyksta:

Individualios konsultacijos  mokiniams Kiekvieną trečiadienį

15.30-17 val. arba susiderinus laiką individualiai

Konsultacijos tėvams – profesijų pasirinkimo galimybės, darbo rinkos paklausa. Kiekvieną pirmadienį

15.30-17 val. arba susiderinus laiką individualiai

Registruotis į individualias  konsultacijas galima per e. dienyną

Karjeros specialistė – Alma Urbienė

 El. paštas: biblioteka.ausra@gmail.com