Ugdymo karjerai informacija mokinių tėvams

human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
clip in hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,

Testas tėvams

Tėvų vaidmuo karjeros planavimo procese

Pasirinkite darbą, kuris jums patinka, ir niekada gyvenime neturėsite dirbti. (Konfucijus).

Darbas atlieka reikšmingą vaidmenį kiekvieno žmogaus gyvenime ir šis faktas pabrėžia profesijos, kuri užtikrins gyvenimo kokybę, pasirinkimo svarbą.

Tėvai gali įtakoti savo vaikų gyvenimą ir darbo pasirinkimą. Yra daug su šeima susijusių veiksnių, kurie lemia vaikų profesijos pasirinkimą, įskaitant tėvų išsilavinimo lygį ir socialinį-ekonominį statusą, auklėjimo būdą, bendravimą ir kitus aspektus.

Karjeros planavimas yra nuolatinis tobulėjimo procesas, todėl jo metu tėvai gali padėti vaikams suprasti jų asmenines, šeimos, mokyklos ir darbo patirtis. Jei tėvai nori padėti savo vaikams planuoti karjerą, jie pirmiausia turi suvokti vaiko poreikius ir kokį vaidmenį atlieka patys tėvai, tenkindami šiuos poreikius.

Pagrindiniai karjeros planavimo proceso komponentai gali būti:

  • Savęs pažinimas, vertinimas;
  • Karjeros galimybių tyrimas;
  • Pasiruošimas, darbo patirtis;
  • Sprendimų priėmimas.

Tam, kad būsimos veiklos pasirinkimas atitiktų realią situaciją, tėvai kartu su vaiku turi įvertinti asmeninės rizikos faktorius (sveikata, sugebėjimai ir t.t.), kurie yra svarbūs renkantis būsimą profesiją. Norint įsitikinti, kad profesija tikrai tinkama, reikia kruopščiai ištirti įvairias vaikui patinkančias profesijas. Čia ir prasideda karjeros galimybių paieška. Yra daug profesijų, kurios gali atitikti vaiko interesus ir įgūdžius.

Norėdami kuo geriau pasirengti būsimam darbui, vaikai gali įgyti praktinių įgūdžių tokiais būdais:

  • Dirbti vasarą, dalyvauti savanoriškoje ir popamokinio ugdymo veikloje;
  • Lankytis karjeros/darbo mugėse;
  • Susipažinti su darbo aplinka;
  • Susipažinti su įvairiais darbo ieškojimo dokumentais (reziumė, CV, darbo prašymo forma  ir t.t)
  • Sukurti savo karjeros portfelį ir asmeninį karjeros planą.

Tėvai turėtų padėti vaikui suvokti, kad profesijos sprendimai gali kisti, nes kinta gaunama informacija, patirtis ir kt. Svarbu suprasti, kad darbo sprendimai nėra priimami visam gyvenimui, profesijos kinta, kaip ir žmogaus interesai.

Paskutinis žingsnis yra profesijos pasirinkimą įvertinti praktikoje: įvertinti mokslo dalykus, kurie yra reikalingi būsimos profesijos studijoms; studijų, kurios suteiktų galimybę įgyti norimą profesiją, detalų aprašymą.

Tinkamas karjeros planavimas užtikrina, kad moksleiviai suras tokį darbą, kuris jiems patiks.

Dalis tėvų mano, kad sėkmę karjeroje užtikrina žinios. Todėl kartais, net neatsižvelgdami į vaiko gebėjimus, polinkius bei poreikius, verčia vaiką mokytis papildomai ar siunčia mokytis į prestižinę mokyklą. Dažniausiai tik 30% karjeros sėkmės lemia žinios, o likusius 70% sudaro socialinio bendravimo kompetencijos, t.y. gebėjimas veikti socialinėje aplinkoje, valdyti konfliktus, dirbti komandoje ir kt.

Kadangi darbo rinka pakankamai užpildyta, daugelis mano, kad profesijos pasirinkimas yra loterija. Kai kurie tėvai per daug nesirūpina vaiko karjera, nes nežino, kokie darbai bus reikalingi to laikmečio darbo rinkoje, tuo tarpu kiti tėvai savo vaikui nori konkretaus darbo, manydami, kad būtent tas darbas gali atnešti sėkmę. Toks mąstymas yra klaidingas, nes reikalingi visi darbai, esantys rinkoje. Svarbiausia, kad tai, ką darome, atliktume geriausiai. Tinkamiausi pasirodysite dirbdami tai, ką sugebate  geriausiai. Svarbiausia ne tai, kas bus rinkoje po penkerių ar dešimties metų, bet – atrasti ir atskleisti visas vaikų galimybes ir talentus

Medžiaga tėvams: kaip galima padėti vaikui renkantis profesiją

Domėkitės: kaip vaikui sekasi, kuo užsiima, kaip jam tai patinka, kokios jam kyla abejonės, kokios informacijos reikia, ką žino, ko nežino. Tačiau domėjimasis neturi peržengti vaiko privatumo ribų, būti neįkyrus, o geranoriškas, mažiau rodomas ne susirūpinimas, o daugiau smalsumas. Parodykite, kad Jums tiesiog yra įdomu, kuo Jūsų vaikas gyvena, kaip jaučiasi.
Kalbėkitės su vaikų draugais apie profesijas, ką jie galvoja, ką tėvai pataria, ko trūksta, kad galėtų pasirinkti. Jie gali atviriau apie tai pasišnekėti negu Jūsų vaikas, o tai Jums padės geriau suprasti savo vaiką. Pasikalbėkite apie tai su jais nedalyvaujant Jūsų vaikui ir dalyvaujant. Tai gali padaryti pokalbį įvairiapusiškesnį. Paaugliai mieliau išklauso draugų nei savo tėvų nuomonę ir priima informaciją, o paskui ją apgalvoja. Galima tikėtis, kad su Jūsų vaiku pasikalbės jo draugų tėvai.
Kalbėkitės vaikui girdint apie jo gabumus ir pasiekimus tarpusavyje, su savo draugais ir giminaičiais.
Aiškinkite apie išsilavinimo lygius, jų pliusus ir minusus, profesijos turėjimo reikšmę, pateikdami vaikui pažįstamų giminaičių ar kaimynų pavyzdžius. Vis dėlto neverta skatinti vaiko rinktis tų žmonių profesijos tik dėl to, kad jiems ta profesija sekasi. Palaikykite: pritarkite atsiradusiems pomėgiams, jei reikia, padėkite susirasti veiklą pagal pomėgius, palaikykite pastangas ir sprendimus, net kai nėra siekiamų rezultatų. Jei vaikas parodė susidomėjimą šachmatais ar istorija, padėkite rasti atitinkamus būrelius. Vaikams labai svarbus tėvų palaikymas ištikus nesėkmei ar sunkumams. Tėvai yra svarbiausi žmonės vaiko gyvenime, todėl jų padrąsinimas abejojant, emocinis palaikymas kebliose situacijose vaikams labai reikšmingas. Svarbu, kad tėvai vaikams leistų klysti, įgyti savo patirties, vertintų pastangas, pagirtų net ir už mažus pasiekimus. Kai kuriose indėnų gentyse, kada dar asmeniniai žmogaus gebėjimai ir pasitikėjimas jais buvo labai svarbūs išlikimui, buvo tradicija berniukui sumedžiojus pirmą smulkų gyvūnėlį rengti šeimoje šventę. Taip praktiškai parodoma, kokie svarbūs yra pasiekimai. Svarbu nenuvertinti vaiko jausmų, nors tėvams situacija gali atrodyti nereikšminga. Tarkim, brolis sugadino sesers rankdarbį ir ši pikta ir nuliūdusi dėl to. Tėvai gali sakyti: „Čia gi smulkmena, nėra ko pykti dėl tokio nieko. Pasidarysi naują.“ Tokia tėvų reakcija tik dar labiau nuliūdins mergaitę, nes jos jausmai buvo nuvertinti. Tinkamesnė reakcija būtų maždaug tokia: „Suprantu, kad tau gaila savo kūrinio ir pikta, kad brolis taip nevykusiai su juo pasielgė.“ Taip parodomas supratimas didina vaiko pasitikėjimą tėvais.
Lavinkite tikslingumą: savo klausimais skatinkite kelti sau tikslus ir juos tinkamai formuluoti, padėkite pakoreguoti tikslų realumą, gebėjimą motyvuotai pasirinkti, gebėjimą įveikti kliūtis. Pavyzdžiui, jeigu vaikas sugalvojo sportuoti, kad sustiprėtų fiziškai, reikėtų klausti, kokio rezultato jis norėtų pasiekti, ir sužinoti, kaip konkrečiai jis formuluoja tikslą. Teisingai iškeltas tikslas turi būti konkretus. Toliau reikėtų klausti, kokie tikslo pasiekimo terminai. Tikslas, kurio iš tiesų norime siekti, turi būti realiai įgyvendinamas, pasiekiamas. Turi būti nustatytos konkrečios datos, kada veikla bus pradėta ir kada baigta. Jei galima suderinti su kitais svarbiais vaikui dalykais, vadinasi, tikslas iškeltas ir suformuluotas tinkamai, t. y. jis konkretus, pamatuojamas, realus ir atitinkantis gyvenimo situaciją, jo terminai aiškūs. Tokių tikslų pasiekimas padeda išsikelti ir pasiekti tikslus profesinėje karjeroje. Galima užduotis tėvams. Pamėginkite su vaiku aptarti kokį nors jo išsikeltą tikslą remdamiesi minėtais kriterijais.
Dalykitės savo patirtimi, savo klaidomis su vaikais. Svarbu, kad dalijimasis nebūtų vien didaktinis savo pranašumų parodymas, o kartu ir išgyvenimų, patirtų klaidų atskleidimas. Tai gali padidinti savitarpio supratimą ir bendrumo jausmą. Dalydamiesi savo jaunystės laikų patirtimi prisiminkite, kad dabar yra kitokios aplinkybės ir kad tuometinius sprendimus ir veiksmus ne visada galima laikyti tinkamais šiuolaikiniame gyvenime. Jei Jūs tai suvoksite, vaikai pozityviau pažiūrės į jūsų patirtį ir pritaikys sau. Jei norėsite, kad jie besąlygiškai sektų Jūsų pavyzdžiu, greičiausiai Jūsų patirtis bus atmesta. Jei pasidalinsite savo klaidomis, vaikui bus lengviau priimti Jūsų patarimus.
Suteikite galimybes gauti informaciją apie profesijas ir save:
a) padėkite rasti informacijos šaltinius,
b) sudarykite sąlygas pamatyti.
Nuo pradinių klasių sistemingai pateikite informaciją apie profesijas. Sudarykite galimybes stebėti gyvai, paaiškindami, kokia tai profesija ir ką jos atstovai daro. Pirmiausiai supažindinkite su vaikams jau pažįstamų žmonių darbu ir profesija. Kai vaikui iškyla klausimų apie kitas profesijas, pasistenkite parodyti konkrečius žmones, dirbančius toje srityje. 6–11 metų amžiaus vaikai labai pasitiki suaugusiais, todėl reikia su jais apie profesijas kalbėti rimtai ir pateikti profesinę veiklą kaip vertingą, taip pat visas profesijas pateikti kaip vienodai vertingas, kad vėliau būtų lengviau atsispirti paviršutiniškam patrauklumui ir profesijos prestižas mažiau veiktų profesijos rinkimąsi. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikai turi sužinoti, kad profesijų yra labai įvairių, kad jos viena nuo kitos skiriasi darbo turiniu, bet ne savo verte;
c) sudarykite sąlygas pabandyti. Namų ūkio darbai, darbai pas gimines bei pažįstamus, talkos, galimybė padirbėti per atostogas ir pan. Tai yra labai svarbu, nes veikloje geriausiai atsiskleidžia svarbios charakterio savybės, gebėjimai ir polinkiai.
Leiskite klysti. Svarbu, kad vaikas žinotų, jog jis gali bandyti imtis veiklų, kurių dar gerai nemoka, kad gali savarankiškai spręsti ir suklydęs nebus pasmerktas ar pašieptas. „Neklysta tas, kuris nieko nedaro.“ Jei vaikas bijos suklysti, tai arba vengs imtis naujų veiklų, arba nepripažins savo klaidų ir nekoreguos savo elgesio.
Suteikite galimybę konsultuotis su specialistais. Laikas ir lėšos, skirtos profesinės karjeros planavimui, – investicija į vaikų ateitį.

 Metodai

Šie veiksmai bus efektyvūs, jei naudosite atitinkančius juos metodus:
Empatiškas elgesys – tai gebėjimas pastebėti ir įvertinti pašnekovo jausmus. Svarbu suprasti vaiko išgyvenimus, jų nekritikuoti, iš jų nepasišaipyti.

Klauskite – laiku ir vietoje, suformuluokite klausimą taip, kad į jį norėtųsi atsakyti. Pokalbyje tikslinga naudoti atvirus klausimus, kurie skatina išsakyti savo nuomonę, ir vengti uždarų klausimų, kuriuos pateikus gaunami atsakymai „taip“ arba „ne“. Uždaras klausimas papratai prasideda žodeliais „ar“ arba „gal“. Toks klausimas yra bandymas atspėti, ką kitas galvoja, ar tiesiog mėginimas primesti jam savo nuomonę. Jei nenorite sulaukti priešiškos reakcijos arba išsisukinėjimo, geriau tokių klausimų nevartokite.Pavyzdžiui, sūnus svarsto apie gydytojo profesijos pasirinkimą. Netinka uždaras klausimas – „Ar tikrai žinai, kad tai tau tiks? (jau klausime skamba tėvo abejonė, o galimi atsakymai: „Taip“ arba „ne“ „abejoju“, ir Jūs mažai ką sužinojote). Iš šių atsakymų sužinoma mažai informacijos ir tik patikrinamas užduotame klausime pateiktas atsakymo variantas. Tinkamesnis atviras klausimas – „Iš ko sprendi, kad tai tau tiks ir patiks?“, „Kaip sugalvojai?“ Jei pateikę atvirą klausimą palauksite atsakymo, sudarysite vaikui galimybę išsakyti savo nuomonę, paaiškinti situaciją ar pateikti argumentus. Jei norite išsamių atsakymų, venkite klausimus pradėti žodeliu „ar“, „gal“, o stenkitės pradėti klausimą žodeliais „kaip“, „kas“, „ką“, „iš kur“, „kuo gali pagrįsti“ ir pan. Atviri klausimai rodo norą sužinoti, kokie yra faktai, kokia vaiko nuomonė, kaip jis priima sprendimus arba ko jam trūksta, kad apsispręstų.
Būkite dėmesingi – jei vaikas kalba, skirkite tam laiko, neskubėkite patys atsakyti įsavo klausimą, nebijokite pauzių, jei vaikas galvoja norėdamas rišliai atsakyti arba tiesiog dar neturi atsakymo ir jam reikia pagalvoti.
Aktyviai klausykitės – klausytis, ką vaikas atsakinėja į klausimus, irgi reikia mokėti. Tam reikia palaikyti akių kontaktą, nenutraukinėti jo savo pastabomis ar nuomone, nevertinti, kad jis blogai ar gerai mąsto, o tiesiog išklausyti, ką pasakė, ir parodyti, kad išgirdote ir teisingai supratote, ką jis nori pasakyti. Jei reikia, pasitikslinkite, ar teisingai supratote. Tai galima padaryti persakant jo mintį, pradedant tokiais žodžiais: „Jei teisingai tave supratau, tai yra…“ arba „Tai tu sakai, kad…“. Tokie pasakymai duoda dvigubą naudą. Viena, vaikas supranta, kad Jūs jo tikrai klausotės, o antra – didėja jo pasitikėjimas Jumis, nes neskubate vertinti jo pasakytų žodžių, ir jis atviriau su Jumis kalbėsis. (Blogas klausytojas: nutraukinėja, vertina, skuba patarti, kalba apie save. Geras klausytojas: išklauso iki galo, rodo susidomėjimą, pasitikslina, ar teisingai suprato.)
Stebėkite – būkite atidesni vaiko elgesio pokyčiams, pamatykite susijaudinimą, abejones, emocinius pokyčius. Taip pat stebėkite, kaip jam sekasi dirbti, kas labiau tinka, kaip elgiasi įvairiose situacijose, kaip bendrauja su draugais, kokius vaidmenis linkęs prisiimti veikloje, kaip sekasi ją organizuoti. Neskubėkite daryti apibendrinimų ir neinterpretuokite savaip stebimo elgesio, nes vaikas ką nors daryti gali dėl visai kitų motyvų, negu mums atrodo. Užuot spėliojus geriau su vaiku aptarti tai, kuo jis užsiima, kaip tai jam patinka, kuo patinka arba nepatinka vienas ar kitas dalykas.
Kaip patarti. Siekiant pokalbio metu vaikui padėti priimti vienokį ar kitokį sprendimą, svarbu prisiminti, kad mūsų tikslas – skatinti vaiką priimti sprendimus savarankiškai. Tad vertėtų vengti dalinti patarimus arba reikia juos pateikti kaip pasiūlymus. Aktyvus klausymas ir kiti efektyvaus bendravimo su vaikais gebėjimai įgyjami su patirtimi arba specialiai lavinant. Tėvai turėtų atlikti savianalizę ir įvertinti gebėjimą naudoti šiuos metodus kalbantis su vaiku ir reikalui esant juos tobulinti.
  Žmonės skiriasi pagal tai, ką laiko savo prioritetu: vieniems asmenims svarbu pagalba kitiems žmonėms (socialinės vertybės), kitiems daug svarbiau kurti aplink save gražią aplinką (estetinės vertybės) ir pan. Savo vertybių išsiaiškinimas padeda aiškiau suvokti savo siekius. Kiekvienas žmogus turi unikalią vertybių hierarchiją, kuri būdinga tik jam…   

Apie mokymosi įstaigas ir stojimo sąlygas

1. www.aikos.smm.lt Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurioje pateikiama informacija apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymosi programas bei kita naudinga informacija planuojantiems karjerą.
2. http://www.lamabpo.lt/ Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Pateikiami prašymo blankai, atliekama registracija internetu, pateikiami egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos. Pateikiamas konkursinio balo skaičiavimas, aukštųjų mokyklų ir kolegijų, į kurias priimami prašymai, programų sąrašas. Galima sužinoti pastarųjų 3 metų bendrojo priėmimo rezultatus ir ateinančių metų priėmimo taisykles.

3. Žurnalas „Kur stoti?“ – jame pateikiama informacija apie priėmimą į universitetus, kolegijas ir profesines mokyklas. Išsamiai pristatomi 22 universitetai ir 23 kolegijos: programos, konkursinio balo sandara, kainos, papildomo ir atskirojo priėmimo tvarka. Pateikiami duomenys apie praėjusių metų stojimo konkursus į universitetus ir kolegijas, pristatoma daugiau nei 900 studijų programų, stojamųjų egzaminų ir testų tvarkaraščiai. Žurnalas platinamas knygynuose, prekybos centruose, spaudos kioskuose.
Apie profesijas http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/ Lietuvos profesijų klasifikatorius. Jame pateikta 5510 profesijų, suskirstytų į atskiras grupes remiantis veiklos ir sugebėjimų modelius, pagal dirbančio asmens atliekamą darbą. Klasifikatoriaus sąvokos ir struktūra atitinka tarptautinius standartus ir atspindi nacionalinės darbo rinkos sandarą. Iš esmės klasifikatoriuje galima rasti visas įmanomas šalyje esančias darbo pozicijas, kurias galima užimti įgijus profesiją.
www.bitute.lt Interneto svetainė: profesijų abėcėlė mažiesiems Žurnalas vaikams „Bitutė“ – spalvotas 36 puslapių mėnraštis vaikams nuo 6 iki 12 metų. Žurnalo internetinėje svetainėje šalia įvairios pažintinės informacijos patraukliai ir prieinama forma pateikiama informacija apie profesijas.

www.euroquidance.lt Interneto svetainė profesinio informavimo specialistams, kurioje galima rasti įvairių metodinių leidinių, testų bei kitos naudingos informacijos apie profesijas.  

Apie pagalbą teikiančias įstaigas

 1. http://kps.lmitkc.lt/. Karjeros planavimo skyrius Teikia profesinio informavimo paslaugas moksleiviams, organizuoja seminarus ir įvairius renginius. Puslapyje pateikta naudinga informacija apie karjeros planavimą, naudingos nuorodos moksleiviams ir būsimiems studentams, savęs pažinimo testai.
2. Pedagoginės psichologinės tarnybos Lietuvoje veikia 52 pedagoginės psichologinės tarnybos, kuriose dirba specialieji ir socialiniai pedagogai, logopedai, psichologai, kurie atlieka psichologinį ir pedagoginį vaiko vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus apie specialiųjų poreikių ir psichologinių problemų turinčių mokinių mokymosi, elgesio, emocijų, bendravimo sutrikimus, rengia rekomendacijas dėl jų tolesnio mokymosi. Kai kurių pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas moksleiviams. Tarnybų adresai pateikiami mokymo įstaigų registre www.mir.lt/index.php?id=9&sav=0&sub=0 
3. Aukštųjų mokyklų karjeros planavimo centrai Didžiausiuose universitetuose bei kolegijose veikia karjeros centrai, kurių specialistai konsultuoja būsimus universitetų studentus profesijos pasirinkimo klausimais, teikia informaciją studentams ir absolventams bei Lietuvos ir užsienio bendrovėms apie profesinę karjerą, konsultuoja planavimo, personalo vadybos, jaunųjų specialistų praktikos organizavimo, įdarbinimo klausimais, stebi absolventų karjerą, konsultuoja dėl darbo paieškos strategijos ir taktikos.
4. Profesinio informavimo centrai http://kps.lmitkc.lt/profesinio_informavimo_taskai/ Mokyklose esančiuose centruose yra informacijos karjeros planavimo klausimais, konsultuoja juose dirbantys specialistai.
5. Moksleivius konsultuoja ir privačios tarnybos Jos atlieka psichologinį ir profesinį konsultavimą bei psichologinį asmenybės įvertinimą profesinių interesų, gebėjimų, asmeninių savybių srityje. Konsultuoja individualiai ir moksleivių grupes: Psichologijos paslaugų centras Kaune www.psichologai.lt Karjeros valdymo centras Klaipėdoje http://ltcmc.eu/

6. Interneto svetainė www.svietimopagalba.lt Šios svetainės paskirtis – skleisti informaciją mokytojams, tėvams ir mokiniams apie švietimo pagalbos teikimą, jos organizavimą, ją reglamentuojančią įstatyminę bazę ir jos pasikeitimus, padėti mokytojams, tėvams ir vaikams ieškoti kylančių problemų sprendimo būdų.
Apie savarankiškas savęs pažinimo galimybes  svetainėje http://www.euroguidance.lt/ rasite įvairių testų:

Profesijos pasirinkimo testas (E.A. Klimovo „Diferencinis-diagnostinis klausimynas“) padės sužinoti profesijų sritį, kuri labiausiai atitiktų Jūsų interesus ir polinkius.
Asmeninio kryptingumo įvertinimo testas. Šis testas leidžia nustatyti, į ką labiau orientuotas asmuo – į save, savo asmeninius poreikius, interesus, prestižą, į bendravimą, glaudžius tarpasmeninius santykius ar į veiklą, atliekamo darbo rezultatus. Komunikacinių ir organizacinių polinkių įvertinimo testas. Testas skirtas įvertinti organizacinius ir komunikacinius gebėjimus, būtinus bendraujant ir veikloje, kurioje reikiaorganizavimo įgūdžių.

Naudota literatūra: Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą, Švietimo mainų paramos fondas. Leidinio autoriai: Rimgailė Kriščiūnaitė ir Algimantas Smailys. 2011 m.

            

Grįžti į pradinį puslapį

 

 

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ (Tėvams)

 

Kakė Makė profesijų labirinte 

Metai: 2014

Knygos autorius Lina Žutautė

Mama, tėtis, o kartais ir senelė vis klausinėja Kakės Makės, kuo ji norėtų būti užaugusi. Kakė Makė išgirdusi tokį klausimą visada ilgam susimąsto ir pasijunta lyg patekusi į kažkokį keistą… profesijų labirintą!Šioje knygelėje Kakė Makė tvirtai pasiryžusi sužinoti, kokių profesijų būna ir kuo kiekviena iš jų yra įdomi. Va tada jau tikrai galės net nemirktelėjusi pasakyti, kuo svajoja būti užaugusi!O kuo užaugęs norėtum būti tu?

 

 

Pdf dokumentas  Parsisiųsti

 

PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso PIT nominacijos nugalėtojų ir laureatų patirtis

Darbo paieškos vadovas 

Metai: 2012

Leidinį parengė Švietimo mainų paramos fondas.

Baigėte mokyklą ar universitetą, nebematote augimo perspektyvų dabartiniame darbe, o al įmonėje vykstantys pokyčiai paskatino jus pasinerti į darbo paieškos verpetą? Tuomet ši knyga jums tikrai bus naudinga: jei darbo paieška – pirmoji jūsų gyvenime, sužinosite daug dalykų, kurie jums pravers rengiant gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką bei ruo-šiantis pokalbiui dėl darbo. Na, o jei jau turite patirties šioje srityje, taip pat rasite naudingos informacijos arba bent jau galėsite sau pasakyti, kad viską atliekate gerai ir tik laiko klausimas, kada gausite norimą darbą.

Pdf dokumentas  Parsisiųsti

 


PIT geroji patirtis integruojant profesinio informavimo veiklas su institucijos veiklomis. 2011 m. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso PIT nominacijos nugalėtojų ir laureatų patirtis

Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą 

Metai: 2011

Sudarytojas Švietimo mainų paramos fondas. Leidinio autoriai: Rimgailė Kriščiūnaitė ir Algimantas Smailys

Kaip padėti vaikui renkantis karjerą?

Dažnai manoma, kad profesijos pasirinkimo klausimai aktualūs tik baigiamosiose mokyklos klasėse ar artėjant priėmimo į mokymo įstaigas laikui, todėl karjeros klausimų svarstymas šeimose vis atidedamas. Vaikams baigiant mokyklą, prasideda karštligiškos sprendimų kur stoti paieškos. Tai kelia stresą tiek vaikams, tiek jų tėvams, ir dažnai skuboti sprendimai būna klaidingi.

Iš tiesų profesijos pasirinkimas prasideda nuo pat gimimo, tai ilgai trunkantis ir daug vaiko amžiaus tarpsnių bei jo gyvenimo sričių apimantis procesas. Šio proceso metu visuomet šalia vaiko yra tėvai, kurie vaikiškuose žaidimuose, sąveikoje su bendraamžiais ar suaugusiais žmonėmis, gali pastebėti vaiko polinkius, gabumus ir padėti vaikams juos puoselėti, įgyti meistriškumo. Taigi tėvai gali padėti vaikui ruoštis profesijai nuo pat vaikystės. Tuomet profesijos ar karjeros pasirinkimas vyks palaipsniui, nuosekliai, sklandžiai, ir šis procesas vėliau nekels įtampos nei vaikams, nei jų tėvams, o galutiniai sprendimai bus teisingi – vaikas įgys profesiją, pagal kurią jis su pasitenkinimu dirbs.

Jei Jūs domitės, ką ir kokiame vaikų amžiaus tarpsnyje Jūs galite padaryti, kad vaiko profesijos pasirinkimas būtų teisingas arba, ko vaikams reikia iš Jūsų kiekviename amžiaus tarpsnyje, kad jie subręstų profesijos pasirinkimui, paskaitykite vadovą tėvams „Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.

Pdf dokumentas  Parsisiųsti


Aš renkuosi profesiją

Mano vaikas renkasi karjeros kelią


Metai: 2008

Knyga tėvams- mano vaikas renkasi karjerą.


Pdf dokumentasParsisiųsti


Naudingos nuorodos