Informacija apie stojimo sąlygas

Patvirtintas mažiausias stojamasis konkursinis balas į universitetus ir kolegijas (2018 m.)

Švietimo ir mokslo ministerija, pritarus Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, patvirtino mažiausią stojamąjį konkursinį balą stojantiesiems į aukštąsias mokyklas.  2018 metais jis nežymiai kilsteltas ir bus universitetuose 3,6, kolegijose – du balai.

Šis kriterijus bus taikomas visiems stojantiems į aukštojo mokslo įstaigas.

„Studijoms pasirengę stojantieji – būtina studijų kokybės sąlyga. Nuosekliai keldami studijų kokybės kartelę, siekiame, kad į aukštąsias mokyklas ateitų studijuoti pasiruošę jaunuoliai. Tikimės, kad aukštosios mokyklos taip pat atsakingai kaip ir pernai palaikys šį mūsų siekį, vienodai taikydamos kokybės kartelę ne tik stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, bet ir mokantiems už studijas savo lėšomis“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kaip pabrėžia ministrė, svarbu, kad studijų kartelė nuosekliai kyla jau kelerius metus. 2017 m. universitetai į valstybės finansuojamas studijas galėjo priimti surinkusius ne mažiau nei 3, kolegijos – ne mažiau nei 1,6 stojamojo balo, dauguma aukštųjų mokyklų tokią pačią studijų kartelę taikė ir stojantiems į mokamas studijų vietas. Iki 2017 m. ministerija galėjo tik raginti aukštąsias mokyklas įsivesti minimalų balą tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas.

Mažiausias stojamasis konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių dalykų brandos egzaminų. 3,6 balas susidaro, jeigu mokinys išlaiko 4 brandos egzaminus pagrindiniu lygiu – surenka vidutiniškai po 36 balus iš 100. Pagal dešimtbalę skalę tai yra šešetas. Slenkstinį balą 2 stojantysis surenka 4 brandos egzaminus išlaikęs patenkinamu lygiu – gavęs vidutiniškai po 20 balų iš 100. Konvertavus į dešimtbalę skalę, tai yra ketvertas.

Pretenduojantieji gauti valstybės finansavimą abiturientai, šiemet kaip ir pernai būtinai turės būti išlaikę bent 3 brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį – jeigu stoja į universitetus, valstybinį arba mokyklinį – jeigu stoja į kolegijas); užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ir matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojančiuosius į menų studijas). Matematikos brandos egzaminas turi būti išlaikytas ne mažesniu negu 25 balų įvertinimu, išskyrus besirenkančius humanitarinius mokslus – jie matematikos egzaminą turi būti išlaikę ne mažesniu negu 16 balų įvertinimu.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173

Šaltinis: [https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/patvirtintas-maziausias-stojamasis-konkursinis-balas-i-universitetus-ir-kolegijas] žr. 2018-03-19

Priėmimas į profesines mokyklas – internetu

Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Birželio 1 d. prasidėjęs  priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/. Profesinio mokymo įstaigose kartu su profesija galima įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Stojantiesiems po 12 klasių suteikiama tik profesija. Mokymas nemokamas. Gerai besimokantieji gauna stipendiją. Atsakymai į 10 aktualiausių klausimų:

1.      Kada galima registruoti prašymus?

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.

2.      Į kiek programų galima pretenduoti?

Galima pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kurioje mokykloje mokysis.

3.       Kada bus paskelbti priėmimo rezultatai?

Rugpjūčio 24 d.

4.      Kada bus pasirašomos sutartys su būsimais mokiniais?

Rugpjūčio 25–30 d. profesinėse mokyklose. Papildomo priėmimo – rugsėjo 12–15 d.

5.      Kada paaiškės, kiek liko laisvų vietų?

Rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d. 17 val.

6.      Ar už prašymų registraciją ir kitką reikės mokėti?

Ne.

7.      Ar užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės atnešti papildomus dokumentus?

Ne. Atestato ar pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms bus pasiekiami automatiškai per interneto sistemą. Reikalingus kitus dokumentus, pvz., sveikatos pažymą, bus galima pristatyti atvykus pasirašyti sutarties.

8.      Jeigu nesiseka pateikti prašymo internetu, ar galima pateikti prašymą senuoju būdu?

Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į mokyklą. Kiekvienoje mokykloje bus konsultantas, kuris padės tai padaryti.

9.      Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau, negu planuojama priimti, pagal ką bus atsirenkama?

Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. Profesinio mokymo įstaigos, iš anksto pranešusios, taip pat gali atlikti papildomą būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo vertinimą.

10.  Ar priėmimo tvarka vienoda visiems stojantiesiems?

Taip, ši tvarka galioja visiems, pirmą kartą stojantiems į profesinio mokymo įstaigą.

 

Kontaktai pasiteirauti: Paulius Baltokas, vyr. konsultantas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, tel. 8 626 23742.

Šaltinis: https://www.smm.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/priemimas-i-profesines-mokyklasinternetu [ žr. 2017.06.02]

Panevėžio Vytauto Mikalausko gimnazijos mokytojai bei mokiniai nori Jums pasiūlyti KONCERTĄ – PRISTATYMĄ.

Supažindinsime mokinius su šiomis populiariomis specialybėmis bei norėtume pakviesti toliau mokytis mūsų gimnazijoje.

 Priimami  mokiniai  nuo  9 klasės  (į I gimnazijos klasę).

 Siūlome šias atlikėjo raiškos specialybes:

·       Elektrinės gitaros (mokyt. Juozas Balčiūnas tel.: 8-67017069)

·       Garso režisūros (mokyt. Darius Dimbelis tel.: 8-612 83920)

·       Pramoginio solinio dainavimo (mokyt. Jorūnė Jakubėnienė tel.: 8-650 86921)

Jei domina šios specialybės, galite kreiptis dėl konsultacijų nurodytais telefonais.

Iš kitų miestų atvykę mokytis mokiniai aprūpinami bendrabučiu bei maitinimu keturis kartus per dieną.

Stojimo tvarką, stojimo sąlygas bei informaciją apie kitas specialybes rasite mokyklos puslapyje:https://www.menumokykla.panevezys.lm.lt/priemimo-tvarka/priemimo-i-mokykla-salygos

11 dalykų, kuriuos privalu žinoti šiemet stojantiesiems į aukštąsias mokyklas

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/11-dalyku-kuriuos-privalu-zinoti-siemet-stojantiesiems-i-aukstasias-mokyklas/238178
© Lietuvos žinios  [ žr. 2017.02.06]

Studijų sritys

Humanitarinių mokslų studijų sritis

Filosofija, teologija, religijos mokslai, menotyra, filologija, istorija, archeologija, etnologija.

Menų studijų sritis

Muzika, dailė, teatras, audiovizualinis menas, architektūra.

Socialinių mokslų studijų sritis

Teisė, politikos mokslai, vadyba ir verslo administravimas, ekonomika, sociologija, socialinis darbas, psichologija, edukologija, sportas, komunikacija ir informacija, rekreacija ir turizmas.

Fizinių mokslų studijų sritis

Matematika, statistika, fizika, chemija, biochemija, geografija, informatika, geologija.

Biomedicinos mokslų studijų sritis

Biologija, ekologija ir aplinkotyra, agronomija, žemės ūkis, medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, slauga, reabilitacija, miškininkystė, biofizika, veterinarinė medicina, gyvulininkystės technologija.

Technologijos mokslų studijų sritis

Elektros inžinerija, elektronikos inžinerija, statybos inžinerija, transporto inžinerija, energetika, medžiagų mokslas, pramonės inžinerija, mechanikos inžinerija, matavimų inžinerija, aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija, bioinžinerija, saugos inžinerija, informatikos inžinerija, kraštotvarka.

2017 metų studentų bendrojo priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos 

GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2017 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

KOKIŲ SPECIALISTŲ REIKIA LIETUVAI

Šis tekstas publikuotas „Naujojo Židinio-Aidų“ nr. 3.

Kartkartėmis visuomenėje nubanguoja diskusijos apie specialistus, kurių mums reikia (kas tie „mes“, reikės dar pasiaiškinti), ir ką daryti, kad reikalingųjų būtų daugiau, o nereikalingųjų – mažiau. Premjerai mėgsta pasamprotauti apie valstybės užsakymus švietimo sistemai specialistams gaminti, pastaruoju metu Vilniaus universiteto rektoriai papila nemažai vandens ant šio malūno, nuolat apie tai šneka pramonininkai. Bet jei geriau pasirausime po atmintį, tai prisiminsime čia nesant nieko naujo. Sovietiniais metais taip pat buvo rūpinamasi reikalingų specialistų gamyba, tad atskirų specialybių studentai gaudavo apčiuopiamai didesnes stipendijas (ir aš ten buvau, alų midų gėriau…).

Plačiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-06-10-kokiu-specialistu-reikia-lietuvai/131816

Šaltinis: http://www.bernardinai.lt [žr. 2015-06-09]

Besidomintys karjeros galimybėmis kviečiami įsitraukti į projektą „Be Firsty“

Vasara absolventams, neretai ir abiturientams, asocijuojasi ne su atostogomis, o su intensyviomis darbo paieškomis. Tik kai kurie jų, gavę diplomą, atsiduria tarsi kryžkelėje – nuo ko pradėti ir kaip rasti darbą? Jaunimo karjeros portalas Firsty.lt visą vasarą kvies jaunus žmones įsitraukti į karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektą „Be Firsty“ ir dalyvauti nemokamose paskaitose, kurios padės atsakyti į sau kylančius klausimus karjeros tema.
Birželį startuosiančio seminarų ciklo metu vyks paskaitos apie CV rašymą, pasirengimą darbo paieškoms, mokymosi visą gyvenimą naudą, karjeros planavimo procesą, improvizaciją, savanorystę, streso valdymą, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi ugdymą ir kt. Nors auditoriniai seminarai bus organizuojami Vilniuje, negalėsiantys juose dalyvauti seminarus galės žiūrėti internete tiesioginės transliacijos metu. Tai užtikrins, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jo amžiaus, gyvenamosios vietos, socialinio statuso ar gyvenimo etapo, galės pasiekti visą projekto metu skleidžiamą informaciją. Plačiau: http://www.firsty.lt/karjeros-patarimai/besidomintys-karjeros-galimybemis-kvieciami-isitraukti-i-projekta-be-firsty/5-113

 

Ką rinktis: prestižinę profesiją ar perspektyvią specialybę?

Kada rinką papildys reikalingi specialistai, o ne diplomuoti bedarbiai? Tai vienas opiausių ir svarbiausių klausimų darbdaviams, kuriems trūksta nuolatos darbuotojų, tam tikrų nišų specialistų, nors darbo birža yra perkrauta jaunų diplomuotų absolventų.

Skaityti daugiau: http://ekonomika.tv3.lt/naujiena/ka-rinktis-prestizine-profesija-ar-perspektyvia-specialybe-54539.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2015-03-02&utm_content=dieninis#ixzz3TDXp4tki

Šaltinis:  ekonomika.tv3.lt [žr. 2015-03-02]

 

 KONKURSINIO BALO SKAIČIUOKLĖ

Jūsų vaikai gali apsiskaičiuoti savo konkursinį balą, pasinaudodami atnaujinta LAMA BPO konkursinio balo skaičiuokle.

Ši skaičiuoklė yra pritaikyta visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų. Į skaičiuoklę suveskite mokomųjų dalykų metinius pažymius bei brandos egzaminų įvertinimus ir pasirinkite jų lygius. Po to, pasirinkite studijų sritį, studijų kryptį ir/arba aukštąją mokyklą, kurios studijų programai norite apskaičiuoti savo konkursinį balą, ir spauskite „Skaičiuoti“. Jūsų konkursinis balas netrukus bus apskaičiuotas.

žr. 2015-01-26 LAMA BPO http://www.lamabpo.lt/turinys/naujienos/atnaujinta-konkursinio-balo-skai%C4%8Ciuokl%C4%96

Kaip rinktis profesiją

SKIRKITE LAIKO PROFESIJOS PASIRINKIMUI. Norint teisingai pasirinkti, reikia gerai pažinti save, žinoti savo norus, gabumus, gerai orientuotis profesijų pasaulyje, rinkos poreikiuose, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą. Tai veikla, kuriai reikia nemažai laiko. Tačiau šis laikas nebus sugaištas veltui. Gautos žinios ir įgūdžiai pravers gyvenime.

IEŠKOKITE. Paklauskite savęs: ko aš noriu? Ko siekiu gyvenime? Koks darbas man patiktų? Kokią veiklą, kokius užsiėmimus mėgstu? Susiraskite informacijos apie profesijas, kad žinotumėte, iš ko renkatės.

PAŽINKITE TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS PROFESIJOS PUSES. Skaitykite profesijų aprašus, lankykitės “atvirų durų” dienose, kalbėkitės su studentais, profesijų atstovais. Klauskite: kas gero, kas patinka jų darbe, o kas trukdo, sunku? Pagalvokite, kiek tai jums tiks. Atkreipkite dėmesį į profesijos reikalavimus sveikatai. Kokia jūsų sveikata?

PAŽINKITE SAVO STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES. Kaip jūs mokotės? Kokie dalykai sekasi, kokie – ne? Kodėl? Kaip bendraujate? Koks jūs veikloje? Kada jus giria? Kada peikia? Kokios jūsų asmenybės savybės atsiskleidžia šiose situacijose? Kur jums sekasi? Kur nesiseka? Kas trukdo, kad sektųsi?

APSVARSTYKITE. Gerai apgalvokite ir pasverkite savo norus ir galimybes. Įvertinkite visas galimas alternatyvas, pasirinkite prioritetus. Numatykite atsarginį kelią.

BŪKITE AKTYVŪS, BANDYKITE. Renkantis profesiją, svarbios ne tik žinios ir informacija. Labai praverčia praktika ir įgūdžiai, praplečiantys savęs pažinimą. Mėgstama veikla – hobi, būreliai, kursai, sporto, meno mokyklos, visuomeninė veikla mokykloje ar už jos ribų, darbas per vasaros atostogas – tai reali galimybė išbandyti save veikloje, pasitikrinti savo gabumus, interesus, tinkamumą, pamatyti darbo aplinką.

TARKITĖS. Realią pagalbą gali suteikti žmonės, kurie jus gerai pažįsta. Tėvai, mokytojai, klasės vadovas, treneris gali padėti susigaudyti savo gabumuose, asmenybės savybėse, gyvenimo ir darbo vertybėse, duoti gerą patarimą, paremtą patyrimu ir stebėjimu iš šalies, diskutuoti jums rūpimu klausimu.

PLANUOKITE. Numatykite, ko sieksite, ir žingsnius, kaip to pasiekti. Gal profesija reikalauja savybių, žinių ar pasirengimo, kurių jums trūksta. Numatykite, kaip kompensuosite šį trūkumą. Pagalvokite, ką veiksite, jei iš karto nepavyktų pasiekti savo tikslų.

KONSULTUOKITĖS. Jei jaučiate, kad to ką sužinojote, jums nepakanka sprendimui priimti, jei norite giliau pažinti savo gebėjimus ir kitas asmenybės savybes, įvertinkite tinkamumą profesijoms, – kreipkitės į psichologą ar profesijos konsultantą. Šiais klausimais konsultuoja mokyklos, psichologinių tarnybų, mokymo tarnybų specialistai.