Informacija (lankstinukai, brošiūros ir kt.) Apie aukštąsias mokyklas

1 priedas

 1. Aleksandro Stulginskio universitetas  Biomasės inžinerija. Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programos 2012 m.
 2. Aleksandro Stulginskio universitetas 2012 m. Studijų programos.
 3. Finland Vaasa. Quality Competence – VAMK. Study in Vaaasa. 2012/2013m.m
 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.  Domiesi studijomis karo akademijoje? Informacija tau.
 5. Geneva & Montreux Compuses I Switzerland.
 6. Informatikos fakultetas. Kauno Technologijos fakultetas.
 7. ISM. Vadybos ir ekonomikos universitetas. Bakalauro studijos 2012. Ekonomika ir politika. Ekonomika. Finansai ir apskaita. Tarptautinis verslas ir komunikacija. Verslo vadyba ir analitika.
 8. ISM. Vadybos ir ekonomikos universitetas. Bakalauro studijų programos 2012.
 9. International Mini Prospektus 2013. De Montfort university leicester. Realise yor ambition.
 10. KASTU. Finansuojamos studijos užsienyje.
 11. Kauno medicinos universitetas. Socialinis darbas. Įdomu?
 12. Kauno technologijos universitetas. 2012 m.
 13. Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas.
 14. Kauno technologijos universitetas. Dizaino ir technologijų fakultetas.
 15. Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
 16. Kauno technologijos universitetas. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas.
 17. Kauno technologijos universitetas. Fundamentaliųjų mokslų fakultetas.
 18. Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas.
 19. Kauno technologijos universitetas. Informatikos fakultetas.
 20. Kauno technologijos universitetas. KTU studijų programos. 2012m.
 21. Kauno technologijos universitetas. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas.
 22. Kauno technologijos universitetas. Panevėžio instituto technologijų fakultetas  2012 m. Pirmosios pakopos/bakalauro/studijų programos: Automatika ir valdymas; Gamybos inžinerija ir technologijos; Mechanikos inžinerija; Robotika; Statybos inžinerija; Statybų technologijos; Transporto priemonių inžinerija. 2012m.
 23. Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas.
 24. Kauno technologijos universitetas. Statybos ir architektūros fakultetas.
 25. Kauno technologijos universitetas. Tarptautinių studijų centras.
 26. Kauno technologijos universitetas. Tavo sėkmingas skrydis į ateitį!
 27. Kauno technologijos universitetas. Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas.
 28. Klaipėdos policijos mokykla.
 29. Klaipėdos universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Biologija. Ichtiologija ir žuvininkystė. 2012m.
 30. Klaipėdos universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra. Kraštovaizdžio architektūra. Statinių ir parkų restauravimas. 2012m.
 31. Klaipėdos universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. Ekologija ir aplinkotyra. 2012m.
 32. Klaipėdos universitetas. Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas. gamtinės geografijos krypties studijų programos. Hidrologija ir okeanografija jūrų hidrologija. 2012m.
 33. KTU Panevėžio institutas. Technologijų fakultetas.
 34. KTU Panevėžio institutas. Vadybos ir administravimo fakultetas.
 35. LCC International university. Kitoks išsilavinimas. 2012/2013m.m.
 36. LCC International university. Vasaros Anglų kalbos institutas 2013m. liepos 8-26 d.
 37. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
 38. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).
 39. Lietuvos kūno kultūros akademija. Sporto biomedicinos fakultetas.
 40. Lietuvos kūno kultūros akademija. Sporto edukologijos fakultetas.
 41. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Gyvulininkystės technologijos fakultetas. 2012 m.
 42. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kraštui, Žemei ir Tau. 2012m.
 43. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agronomijos fakultetas.
 44. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
 45. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Miškų ir ekologijos fakultetas.
 46. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas.
 47. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Žemės ūkio inžinerijos fakultetas.
 48. London metropolitan. Undergraduate prospectus 2013-2014.
 49. Middlesex university. Yuor London Campus. Informatikon for 2013-2014
 50. Mykolo Romerio universitetas. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas.
 51. Mykolo Romerio universitetas. Pagrindinės bakalauro studijos. Studijų programos.
 52. Mykolo Romerio universitetas. Strateginio valdymo ir politikos fakultetas.
 53. Mykolo Romerio universitetas. Teisės fakultetas.
 54. Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.
 55. Nemokomos studijos Europoje
 56. Pasieniečių mokykla.
 57. Programa 2015. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimus mokslo ir studijų sistemos pokyčius pristatantis leidinys.
 58. Studijuok VDU.
 59. Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. 2012m.
 60. Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Edukologijos fakultete realizuojamos studijų programos. 2012m.
 61. Šiaulių universitetas. Edukologijos fakultetas. Meninis ugdymas ir tikyba.
 62. Šiaulių universitetas. Ekologija ir aplinkotyra. Bakalauro studijų programa.
 63. Šiaulių universitetas. Estrados menas. 2012 m.
 64. Šiaulių universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Kviečiame studijuoti 2012m.
 65. Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. 2012m.
 66. Šiaulių universitetas. Kūrybinės technologijos. 2012m.
 67. Šiaulių universitetas. Matematikos ir informacijos fakultetas 2012m.
 68. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas 2012m.
 69. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Audiovizualinis menas. Aplinkos objektų dizainas. Dailė ir dizainas. Estrados menas. Muzika. Dailė (grafika) Dailė (poligrafija). Dailė (odos menas). Kūrybinės technologijos. 2012 m.
 70. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Dailė (grafika) studijų programa. 2012m.
 71. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Dailė (poligrafika) studijų programa. 2012m.
 72. Šiaulių universitetas. Dailė (odos menas) studijų programa. 2012m.
 73. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Dailė ir dizainas studijų programa. 2012m.
 74. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Muzika su specializacijomis. Renginių vadybą. Popmuzika. Etninė muzika. Chorvedyba. 2012m.
 75. Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Studijų programa. Muzika su specializacijomis: renginių vadyba, popmuzika, etninė muzika, chorvedyba 2012m.
 76. Šiaulių universitetas. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Bakalauro studijos. Socialinė pedagogika, specialioji pedagogika, sveikatos edukologija. 2012m.
 77. Šiaulių universitetas. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Magistratūros  studijos. Socialinė pedagogika, specialioji pedagogika, taikomoji kūno kultūra. 2012m.
 78. Šiaulių universitetas. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Socialinė pedagogika (šaka – socialinio darbo organizavimas).
 79. Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas.
 80. Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Universitetinės pagrindinės (bakalauro) studijos. Ekonomika. Finansų valdymas, verslo administravimas, verslo ekonomika, viešasis administravimas. 2012m.
 81. Šiaulių universitetas. Technologijos fakultetas 2012m.
 82. VDU. Ateik į VDU – studijuok, dalyvauk, atrask! Magistrantūros  studijos Vytatuto Didžiojo universitete 2011m.
 83. VDU. Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
 84. VDU. Gamtos mokslų fakultetas.
 85. VDU. Humanitarinių mokslų fakultetas.
 86. VDU. Informatikos fakultetas
 87. VDU. Katalikų teologijos fakultetas.
 88. VDU. Menų fakultetas.
 89. VDU. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas.
 90. VDU. Socialinės gerovės fakultetas.
 91. VDU. Socialinių mokslų fakultetas.
 92. VDU. Teisės fakultetas.
 93. Verslo administravimo magistras.
 94. Vilniaus dailės akademija. Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas. Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas.  Bakalauro studijų programos.
 95. Vilniaus pedagoginis universitetas gamtos mokslų fakultetas. Technologinio ugdymo katedra. Technologijų edukologija. Bakalauro studijų programa.
 96. Viborg. Automatine Technology. 2012/2013
 97. Vilniaus pedagoginis universitetas. Kultūros ir meno edukologijos institutas.
 98. Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas.
 99. Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematikos ir informatikos fakultetas.
 100. Vilniaus pedagoginis universitetas. Socialinių mokslų fakultetas.
 101. Vilniaus pedagoginis universitetas. Sporto ir sveikatos fakultetas.
 102. Vilniaus universitetas. Matematikos ir informatikos fakultetas.
 103. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Pagrindinių (bakalauro) studijų programos.
 104. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla. 2012 m.
 105. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla. Tarptautinis turizmo verslas.
 106. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla. Tarptautinis verslas.
 107. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla. Verslo finansų valdymas.
 108. Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklos užsienio kalbų mokymo centras.
 109. Vilniaus verslo teisės akademija.
 110. Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Bakalauro studijų programos 2011m.
 111. Vytauto Didžiojo universitetas. Menų centras. www.vdu.lt