8 a kl. klasės valandėlė „Mano vertybių skalė. STEAM profesijų vertybės“

Kovo 4 d. vyko klasės valandėlė skirta profesinio orientavimui, kurią vedė mokyklos karjeros vadovė Alma Urbienė. Valandėlei prasidėjus mokinai prisiminė 4 karjeros žingsnius (kompetencijas). Aiškinomės vertybės sąvoką, kada vertybės atsiranda, kinta. Diskutavome, kodėl svarbu pažinti savo vertybes, renkantis karjeros kelią.
Valandėlės metu mokiniai trumpam patikėję pasaka ir įsivaizdavę, kad sugavo auksinę žuvelę, kuri prašė: „Paleisk mane, ir aš išpildysiu tris tavo norus“, vertindami savo vertybes užrašinėjo savo norus. Tobulindami gebėjimus save pažinti ir įvardinti svarbiausias savo gyvenimo vertybes mokiniai sudarinėjo savo vertybių skalę ir penkias pagrindines vertybes aprašinėjo lentelėje bei kaip jiems sekasi ar seksis jas realizuoti gyvenime. Analizavome gyvenimo sritis ir vertinome jas dešimtbalėje sistemoje. Išskyrėme vieną svarbiausią gyvenimišką sritį ir pagalvojome ką joje norime keisti bei kokie veiksmai ir kada padės įgyvendinti pasirinktą norą. Prisiminėme, kokios jiems svarbios asmenybės savybės, kokie jie patys yra ir kokių asmenybių savybių norėtų, kad turėtų kiti aplinkui supantys juos žmonės.
Išnagrinėję vertybes pasikartojome, kas yra STEAM, kokios mokslo grupės/sritys šiai grupei priklauso. Mokiniai rinkosi dominančias STEAM profesijas bei aptarėme kokių vertybių gali prireikti norint mokytis šių specialybių. Taip pat panagrinėjome užimtumo tarnybos skaitmeniniuose barometruose pateiktą informaciją apie reikalingiausias profesijas, kiek iš jų priklauso STEAM grupei.
Praktinėje dalyje naudodamiesi skaitmenine AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema ieškojome STEAM grupei priklausančių profesijų, domėjomės kokių vertybių gali prireikti pasirenkant vieną iš šių profesijų.